SPOŁECZNOŚCIOWE SPOSOBY INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI PODBIJAJĄ RYNEK!


SPOŁECZNOŚCIOWE SPOSOBY INWESTOWANIA  W NIERUCHOMOŚCI PODBIJAJĄ RYNEK!
2023-02-27
Zmiany na rynku nieruchomości rewidują sposoby finansowania i inwestycji – rozwijać się będą te najbardziej zyskowne, nie wymagające wielkich kapitałów i zrozumiałe dla wszystkich. Jednym z tych sposobów jest crowdlending, inaczej społecznościowe finansowanie dłużne (ang: peer-to-peer lending). To model finansowania, który umożliwia bezpośrednie pożyczanie małych kwot pomiędzy osobami prywatnymi lub małymi firmami. Na świecie crowdlending od kilkunastu lat zyskuje na popularności co wynika z wielu czynników, w tym z niedostępności tradycyjnych źródeł finansowania dla niektórych grup społecznych, takich jak małe firmy czy osoby z ograniczonymi możliwościami finansowymi, wysokiego zysku i brakiem barier wejścia w inwestycje O tym, czy warto inwestować w crowdlending i jak odnaleźć się w podanym modelu inwestowania opowie specjalista; dr Grzegorz Mizerski, CEO i co-founder Grupy Crowder, ekspert ds. społecznościowego inwestowania w nieruchomości.

Zmieniający się rynek inwestowania w nieruchomości

Od ponad 60 lat rynek inwestowania w nieruchomości stale się zmienia. Na świecie następuje powolny acz systematyczny proces rozwoju inwestowania społecznościowego. W latach 60 XX wieku na rynku pojawiły się REIT-y (struktury typu real estate investment trusts), czyli spółki umożliwiające pośrednie inwestowanie drobnych kwot w nieruchomości. W zamian taki inwestor otrzymuje systematyczną dywidendę wyższą niż rynkowa, bowiem REIT-y zwolnione są z podatków CIT. Obecnie REIT- y działają już w ponad 40 państwach a ich kapitalizacja rynkowa przekroczyła 1,5 biliona USD. Pozwalają one budować prywatne zabezpieczenia emerytalne.
Okres po wielkim kryzysie finansowym (z lat 2007-2009) - to czas zamknięcia się banków na finansowanie małych i średnich firm. To jednocześnie okres pojawienia się nowego modelu pozabankowego alternatywnego w stosunku do bankowego czyli finansowania projektów inwestycyjnych, w tym opartych na nieruchomościach. I tutaj pojawia się społecznościowe finansowanie w formule crowdfundingu i crowdlendingu. W Europie działa już ponad 120 platform crowdfundingowych i crowdlendingowych, które przyciągają dziesiątki milionów inwestorów. Tylko dwóch największych graczy europejskich: Exporo (DE) oraz EstateGuru (Estonia) zorganizowało łącznie już ponad 5 mld zł finansowania. Demokratyzacja inwestowania w ten rynek narasta: minimalny poziom inwestycji w tego typu platformy zaczyna się już bowiem już od 50 EUR. Podsumowując: od kilkudziesięciu lat na świecie narasta rola inwestowania społecznościowego Efektem tego zjawiska jest pojawienie się REIT-ów, crowdlendingu i crowdfundingu , a ostatnio - tokenizacji aktywów - analizuje dr Grzegorz Mizerski CEO Grupy Crowder.


Różnice pomiędzy crowdlendingiem, a crowdfundingiem
Crowdfunding to bezpośrednie inwestowanie związane z nabywaniem własności (nabywanie udziałów lub akcji w spółkach), natomiast crowdlending - czasami zwany crowdfundingiem dłużnym lub pożyczkowym - to inwestowanie pośrednie za pomocą udzielania pożyczek prywatnych (bez nabywania własności). Crowdfunding finansowy (udziałowy) w tym przypadku oznacza ułamkowe nabywanie własności nieruchomości poprzez nabycie części wyemitowanych udziałów lub akcji spółki celowej, która jest posiadaczem nieruchomości. Crowdlending to inwestowanie społecznościowe w formie udzielania pożyczek prywatnych innym osobom lub przedsiębiorcom także tym działałającym na rynku nieruchomości
Crowdfunding finansowy (udziałowy) to o wiele wyższe ryzyko inwestycyjne w porównaniu do crowdlendingu, bowiem finansowanie projektów biznesowych odbywa się poprzez zakup akcji - zazwyczaj w spółkach akcyjnych (albo w ich odpowiednikach prawnych stosowanych w innych jurysdykcjach). Z kolei w crowdlendingu ryzyko jest o wiele niższe: uczestnicy platform crowdlendingowych udzielają pożyczek zazwyczaj deweloperom i inwestorom, a ich spłata jest dobrze zabezpieczona, zazwyczaj hipoteką nieruchomości - mówi dr Grzegorz Mizerski, CEO Grupy Crowder (www.rozwaznyinwestor.pl).

Korzyści i ryzyka, które niesie crowdlending

Crowdlending ma wiele korzyści dla pożyczkobiorców, inwestorów i całego społeczeństwa. Oto niektóre z nich:
Dla pożyczkobiorców:
• Szybkie i łatwe pozyskanie środków finansowych
• Ograniczone formalności i większa elastyczność warunków
• Niższe koszty pożyczki w porównaniu z tradycyjnymi kredytami bankowymi
Dla inwestorów:
• Znacząco wyższe oprocentowanie pożyczek w porównaniu do innych form oszczędzania
• Bezpośrednie zaangażowanie w projekty, które ich interesują
• Kontrola nad ryzykiem poprzez decyzję o wyborze pożyczek do finansowania
Dla społeczeństwa:
• Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw i inicjatyw społecznych
• Zwiększenie dostępności finansowania dla osób, które nie mają dostępu do tradycyjnych źródeł finansowania
• Zmniejszenie skali wykluczeń

Jak każda forma inwestycji, tak i crowdlending wiąże się z pewnymi ryzykami. Na przykład:

1. Ryzyko kredytowe: Istnieje ryzyko, że pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić swojego zobowiązania w pełni lub w terminie. To z kolei może prowadzić do utraty części lub całości inwestycji.
2. Ryzyko płynności: Inwestorzy mogą napotkać trudności w uzyskaniu środków z inwestycji, gdyż pożyczkobiorcy mogą mieć problemy z regulowaniem swoich zobowiązań w terminie.
3. Ryzyko rynkowe: Crowdlending może podlegać wpływom rynkowym, w tym zmianom stóp procentowych, a także zmianom w gospodarce i rynku pracy.
4. Ryzyko operacyjne: Platformy crowdlendingowe mogą napotkać problemy związane z technologią, bezpieczeństwem danych lub innymi problemami operacyjnymi, które mogą wpłynąć na wyniki inwestycyjne.
5. Ryzyko koncentracji: Inwestorzy, którzy dokonują wielu inwestycji w jedną lub niewielką liczbę pożyczek, mogą napotkać problemy związane z koncentracją ryzyka.
6. Ryzyko regulacyjne: Crowdlending podlega regulacjom, które mogą ulec zmianie. Zmiany w przepisach lub związane z nimi wymagania mogą wpłynąć na działalność platform crowdlendingowych i ich wyniki finansowe.

Nadesłał:

Naruszew

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl