"Ciche odejście" - czyli o krok przed wypaleniem zawodowym


"Ciche odejście" - czyli o krok przed wypaleniem zawodowym
2023-11-20
Przy dzisiejszym szybkim tempie życia zawodowego, gdzie stres, presja sukcesu i nieustanny rozwój są stałymi towarzyszami i coraz częściej stajemy w obliczu wypalenia zawodowego.

 To niezwykle złożone zjawisko, które wykracza poza jedną sferę życia. Dotyka nie tylko naszych ambicji zawodowych, ale także wpływa na nasze życie osobiste oraz fizyczne i emocjonalne samopoczucie. To nieuchronne ryzyko, które czai się za rogiem każdej kariery, dlatego tak kluczowe jest zrozumienie i skuteczna prewencja. Podjęcie kroków w tym kierunku może przynieść nie tylko korzyści nam samym, ale także wpłynąć pozytywnie na całe otoczenie zawodowe.

Definicja i etapy wypalenia zawodowego

Wypalenie zawodowe zostało opisane jako zespół wyczerpania emocjonalnego, obejmujący również wyczerpanie fizyczne, depersonalizację oraz obniżone poczucie własnych dokonań. To stan, w którym osoba zaczyna wycofywać się z życia zawodowego i prywatnego, czując stopniowo coraz większy spadek swojej wydajności, frustrację po utratę sensu swojego funkcjonowania. Jak podkreśla Adriana Bąkała, trener redukcji wypalenia zawodowego:

„Istnieją trzy etapy procesu wypalenia zawodowego i życiowego: Pierwszy to stadium wyczerpania, gdzie pojawiają się przemęczanie, osłabienie, objawy somatyczne, problemy ze snem i koncentracją, Następnie, na etapie depersonalizacji, osoba zaczyna wycofywać się z życia firmy, zmniejsza się zaangażowanie i motywacja do pracy, pojawia się zniechęcenie oraz drażliwości wobec współpracowników, projektów. Ostatni etap jest pełen emocji, z którymi trudno sobie poradzić, pojawia się rozczarowanie sobą, swoimi osiągnięciami, pracą, brak poczucia sensu, narastające lęki związane z pracą, piętrzeniem się zadań, które stają się trudne do wykonania. Bywa, że taki przedłużający się stan może doprowadzić do depresji, która może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego."

Jak rozpoznać stan wypalenia zawodowego?

Kluczowe jest rozpoznawanie wczesnych sygnałów wypalenia zawodowego. Mogą być to trudności ze snem, problemy z koncentracją oraz uczucie chronicznego zmęczenia. To chwila, w której niezbędne staje się podjęcie odpowiednich działań w kierunku regeneracji. Odpowiedni sen stanowi fundament naszej wydajności i efektywności w pracy. Dlatego tak ważne jest, aby nie bagatelizować tych objawów i poświęcić odpowiednią uwagę własnemu dobrostanowi. Regularne zadbanie o siebie przekłada się nie tylko na jakość naszej pracy, ale także na nasze ogólne samopoczucie i satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy odgrywają kluczową rolę w prewencji wypalenia zawodowego. Pracownicy powinni zadbać o wielowymiarową regenerację, obejmującą jakość snu, aktywność fizyczną oraz pracę nad poczuciem własnej wartości Pracodawcy zaś powinni stworzyć atmosferę zrozumienia i wspierania pracowników, a także inwestować w transformujące szkolenia oraz wsparcie dla menadżerów.

Quiet Quitting: Wycofywanie się z zaangażowania w pracy

„Quiet Quitting" to subtelne wycofywanie się z zaangażowania w pracę. Objawia się brakiem chęci podjęcia nowych wyzwań i ograniczaniem się do podstawowych obowiązków. To zjawisko może mieć negatywny wpływ na efektywność pracy i atmosferę w zespole. Kiedy pracownik przestaje inicjować nowe pomysły, angażować się w projekty czy dążyć do samorozwoju, może to prowadzić do stagnacji.

„Dodatkowo, „Quiet Quitting" może wpłynąć na funkcjonowanie całego zespołu, zwiększając poczucie frustracji i braku wsparcia. Dlatego tak istotne jest, aby pracodawcy i pracownicy wspólnie pracowali nad stworzeniem warunków sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu zawodowym." - mówi Adriana Bąkała

Wypalenie zawodowe stanowi poważny problem, który dotyka coraz większą liczbę pracowników. Kluczowe jest rozpoznawanie wczesnych objawów oraz podejmowanie działań prewencyjnych. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mają wpływ na zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Dzięki świadomości i trosce o siebie oraz innych, możemy stworzyć bardziej produktywne i satysfakcjonujące środowisko pracy.

Nadesłał:

Naruszew

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl